ΘΕΩΡΙΑ

Αποτελεί ιδιαιτέρως σημαντικό μάθημα ώστε να εναρμονιστεί το πρακτικό κομμάτι του παιξίματος ενός οργάνου με το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο για την κατανόησή του.

Παραδοσιακά η θεωρία διδασκόταν σε ομαδικά τμήματα, μία φορά την εβδομάδα. Η εμπειρία έδειξε ότι είναι μάλλον αδύνατο ένα τμήμα να εναρμονιστεί σωστά και διαπιστώναμε στο τέλος της χρονιάς, σημαντικά κενά στη γνώση των σπουδαστών μας. Αυτό συνέβαινε διότι ακόμα και μία απουσία κάθε μαθητή μέσα στη χρονιά οδηγούσε σε αποδιοργάνωση του τμήματος με αποτέλεσμα να γίνονται παλινδρομήσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία και έτσι το τμήμα δεν κατάφερνε να ολοκληρώσει ουσιαστικά την ύλη.

Με αυτά τα δεδομένα αποφασίσαμε να παρέχουμε τη θεωρία ως online μάθημα, με μια σειρά από βίντεο μαθήματα συνοδευόμενα από το ανάλογο υλικό σε pdf, όπου ο σπουδαστής αγοράζει μία φορά και έχει πάντοτε ένα εγχειρίδιο θεωρίας να ανατρέξει αν χρειαστεί κάποια πληροφορία. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να στείλε μέσα από τη σελίδα του μαθήματος μήνυμα στο διδάσκοντα για απορίες.

Η Θεωρία της μουσικής διατίθεται στην πλατφόρμα www.musiclessons.gr και οι σπουδαστές μας έχουν πρόσβαση σε αυτή σε προνομιακή τιμή.