Παιδιά

Παιδιά

Τα παιδιά συνδυάζονται και φτιάχνουν την πρώτη μουσική ομάδα με την οποία παίζουν μαζί μουσική!

Read more

Εργαστήρια

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια είναι ομαδικά μαθήματα στα οποία ο σπουδαστής θα ασχοληθεί με ένα αντικείμενο το οποίο ενισχύει άμεσα ή έμμεσα το μάθημα όπως ηχοργράφηση, θεωρία κ.α.

Read more