/* ]]> */ //]]>

Το Cubase είναι ένα πολύ δημοφιλές πρόγραμμα εγγραφής και επεξεργασίας ήχου. Στο παρακάτω link υπάρχει μια σειρά από βίντεο τα οποία εξηγούν τις βασικές λειτουργίες του. Το μάθημα διατίθεται δωρεάν.