/* ]]> */ //]]>
Μουσική Τεχνολογία

Το τμήμα αφορά μουσικούς οι οποίοι χρειάζονται τη σωστή μεθοδολογία ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τη μουσική τους. Επιγραμματικά καλύπτονται:

  • Βασική Ηχοληψία και δρομολόγηση σήματος
  • Είδη σημάτων και πεδίο χρήσης τους
  • Ο ψηφιακός ήχος – AD/DA
  •  Πρόγραμμα Ηχογράφησης (DAW)
  • Τεχνικές δημιουργίας κομματιού (Drum Programming, Bass, Guitars and FX, Recording Audio, MIDI))
  • Τεχνικές editing – mixing
  • Στοιχεία mastering

Το μάθημα είναι ατομικό διάρκειας 90 λεπτών, 1 φορά την εβδομάδα και ολοκληρώνεται με ένα project.