/* ]]> */ //]]>
Μουσική Θεωρία

Αποτελεί σημαντικό μάθημα ώστε να εναρμονιστεί το πρακτικό κομμάτι του παιξίματος ενός οργάνου με το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόησή του.

Διατίθεται στη μορφή online μαθημάτων σε προνομιακή για τους σπουδαστές τιμή.

https://www.musiclessons.gr/p/06ab6d