/* ]]> */ //]]>
Μουσικά Σχολεία – Παν/μια

Πρόκειται για τμήματα προετοιμασίας για εσαγωγή σπουδαστών στα μουσικά σχολεία και μουσικά πανεπιστήμια.

Με γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εξέτασης γίνεται εφικτή η επιτυχία σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τις παρεμφερείς με τη μουσική σχολές στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον από το σπουδαστή.

 

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 45 λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα.