ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ -ΠΑΝ/ΜΙΑ

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το πρώτο μουσικό όργανο του ανθρώπου!

ΤΕΧΝΙΚΗ

Το θεμέλιο που θα στηρίξουμε την τραγουδιστική έκφρασή μας

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Ενασχόληση με ποικίλο ρεπερτόριο σημαίνει ποικίλα ερεθίσματα

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η φωνή σαν αυτοσχεδιαστικό εργαλείο και σαν μέσο σύνθεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Χρήση των τεχνικών ηχοληψίας και μουσικής τεχνολογίας

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΠΑΝ/ΜΙΑ

Πρόκειται για τμήματα προετοιμασίας για εσαγωγή σπουδαστών στα μουσικά σχολεία και μουσικά πανεπιστήμια.

Με γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εξέτασης γίνεται εφικτή η επιτυχία σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τις παρεμφερείς με τη μουσική σχολές στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον από το σπουδαστή.

 

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 45 λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα.

Play Video