ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ & ΠΑΝ/ΜΙΑ

Προετοιμασία για εισαγωγή σε Σχολεία & Πανεπιστήμια

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Προετοιμασία για τα μουσικά γυμνάσια και λύκεια

ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Προετοιμασία για εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια της χώρας

ΣΧΟΛΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Προετοιμασία για εισαγωγής σε μουσικά τμήματα του εξωτερικόυ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Απόκτηση δεξιοτήτων και θεωρητικών γνώσεων για ειδικές περιπτώσεις

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ-ΠΑΝ/ΜΙΑ

Πρόκειται για τμήματα προετοιμασίας για εσαγωγή σπουδαστών στα μουσικά σχολεία και μουσικά πανεπιστήμια.

Με γνώση των ιδιαιτεροτήτων κάθε εξέτασης γίνεται εφικτή η επιτυχία σε μεγάλο βαθμό.

Παράλληλα παρέχεται πλήρης ενημέρωση για τις παρεμφερείς με τη μουσική σχολές στις οποίες ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον από το σπουδαστή.

 

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 45 λεπτά, δύο φορές την εβδομάδα.