ΠΙΑΝΟ-ΠΛΗΚΤΡΑ

Όλος ο κόσμος της μουσικής σε ένα όργανο

ΤΕΧΝΙΚΗ

Το θεμέλιο που θα στηρίξουμε τη μουσική έκφρασή μας

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Ενασχόληση με ποικίλο ρεπερτόριο σημαίνει ποικίλα ερεθίσματα

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το πιάνο σαν αυτοσχεδιαστικό εργαλείο και σαν μέσο σύνθεσης

ΠΛΗΚΤΡΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γνωριμία με τις σύγχρονες τάσεις στους ήχους

ΠΙΑΝΟ - ΠΛΗΚΤΡΑ

Η σχολή του πιάνου περιλαμβάνει κλασικό και μοντέρνο πιάνο στην εκπαιδευτική δομή του London College Of Music.

Το πιάνο είναι ένα από τα βασικά όργανα του Junior τομέα αλλά και του Ερασιτεχνικού.

Στην κύρια δομή του ακολουθείται η δομή του LCM με τα Steps 1-2, Grades 1-8 και τα διπλώματα στο Post Grade επίπεδο.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα ενημερωτικά εδώ:

 

https://lcme.uwl.ac.uk/media/1657/piano-syllabus-2018.pdf

https://lcme.uwl.ac.uk/media/1698/jazz-grades-syllabus-2016.pdf

https://lcme.uwl.ac.uk/media/1502/electronic-keyboard-syllabus.pdf

 

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 45 λεπτά, μία φορά την εβδομάδα.

Το συγκεκριμένο τμήμα έχει υποχρέωση ετήσιων εξετάσεων και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολής είναι υποχρεωτική.