ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής δημιουργίας

ΗΧΟΛΗΨΙΑ

Βασικές αρχές δρομολόγησης

DAW

Προγράμματ ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου

FX

Χρήση των εφέ σαν δημιουργικά εργαλεία

MIX - MASTER

Ολοκλήρωση ένος project

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τμήμα αφορά μουσικούς οι οποίοι χρειάζονται τη σωστή μεθοδολογία ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν τη μουσική τους. Επιγραμματικά καλύπτονται:

  • Βασική Ηχοληψία και δρομολόγηση σήματος
  • Είδη σημάτων και πεδίο χρήσης τους
  • Ο ψηφιακός ήχος – AD/DA
  •  Πρόγραμμα Ηχογράφησης (DAW)
  • Τεχνικές δημιουργίας κομματιού (Drum Programming, Bass, Guitars and FX, Recording Audio, MIDI))
  • Τεχνικές editing – mixing
  • Στοιχεία mastering

Το μάθημα είναι ατομικό ή ομαδικό 2 ατόμων, διάρκειας 90 λεπτών, 1 φορά την εβδομάδα και ολοκληρώνεται με ένα project.