Η εξέλιξη της τεχνολογίας και τα καινούρια εργαλεία που μας παρέχει, βοήθησαν πολύ στη μουσική εκπαίδευση αλλά και στο κομμάτι της μουσικής παραγωγής. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με εκείνα τα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία μας επιτρέπουν να κάνουμε πιο γρήγορα και πιο αποδοτικά την εκάστοτε εργασία μας. Θα ασχοληθούμε αρχικά με το πεδίο της μουσικής εκπαίδευσης και τέλος με το κομμάτι της μουσικής παραγωγής.

Στη μουσική εκπαίδευση η τεχνολογία εισήλθε σε μεγάλο βαθμό σχετικά πρόσφατα. Η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν όλο και περισσότερο στη διαδικασία της εκπαίδευσης. Ο τρόπος με τον οποίον κάποιος μάθαινε  μουσική παλαιότερα, ήταν η πολύωρη ενασχόληση με το αντίστοιχο όργανο καθώς και η πολύ προσεκτική και επαναληπτική ακρόαση ηχογραφημάτων, ώστε να γίνει δυνατή, όσο γίνεται, η πιστή αναπαραγωγή από τον εκάστοτε μουσικό. Με την εξέλιξη της μουσικής σημειογραφίας έγινε πολύ πιο εύκολη η αποθήκευση των μουσικών έργων αλλά και η αναπαραγωγή τους από ορχήστρες ή και μεμονωμένους μουσικούς. Με την είσοδο των υπολογιστών υπήρξε η δυνατότητα της ψηφιακής πλέον μουσικής σημειογραφίας, η οποία εκτός του ότι μπορεί να επεξεργαστεί σε επίπεδο τόνου η οργάνου, μπορεί και να εκτυπωθεί. Σημαντικά εργαλεία στην εκπαίδευση αποτελούν οι διαφορές ψηφιακές πλατφόρμες στις οποίες βρίσκουμε ρεπερτόριο καθώς και εργαλεία επιβράδυνσης ηχογραφημάτων για την αποδοτικότερη μελέτη τους ειδικά στην αρχή της μελέτης ενός έργου. Διαδραστικοί πίνακες καθώς και εξειδικευμένα μουσικά προγράμματα επιτρέπουν την πληρέστερη κατανόηση μουσικών όρων και θεωρητικών ζητημάτων καθώς και την επιτυχέστερη οπτικοποίηση όλων αυτών. Άλλωστε είναι σημεία των καιρών ότι ο ήχος και εικόνα αποτελούν ένα νέο μέσο καλλιτεχνικής επικοινωνίας. Η μουσική σύνθεση πλέον διαθέτει τη δυνατότητα άμεσης ακρόασης της, χωρίς να χρειάζεται η παρουσία μουσικών ή συνόλων. Ένας μαθητής έχει τη δυνατότητα με έναν απλό υπολογιστή να μελετήσει και να κατανοήσει σε βάθος ένα μουσικό έργο. Η δυνατότητα άμεσης εύρεση πληροφοριών, διαφορετικών εκτελέσεων και απόψεων αποτελεί πηγή ενημέρωσης και παιδείας γύρω από τη μουσική.

Στον τομέα της μουσικής παραγωγής η τεχνολογία είναι συνοδοιπόρος από τη στιγμή όπου υπήρξε η δυνατότητα ηχογράφησης και επεξεργασίας ηχογραφήματος. Με πρώτο μέσο αποθήκευσης το βινύλιο και αργότερα μαγνητικές ταινίες υπήρξε τεράστια εξέλιξη στην τεχνολογία του στούντιο ηχογράφησης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές επέτρεψαν τα τελευταία χρόνια όλη αυτή η, σχεδόν ενός αιώνα, εξέλιξη να χωρέσει μέσα σε έναν υπολογιστή. Η ψηφιακή τεχνολογία οδήγησε στη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων ηχογράφησης, λύσεις οι οποίες κάποτε αποτελούσαν πολύ ακριβή και εξειδικευμένη επένδυση. Η διαδικασία αυτή δημιούργησε ένα νέο είδος επαγγελματιών του ήχου οι οποίοι έχουν ως κύριο εργαλείο δουλειάς τον υπολογιστή και τα αντίστοιχα εξειδικευμένα προγράμματα ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου. Στις μέρες μας, με έναν δυνατό υπολογιστή, μπορούμε να συνθέσουμε, να ηχογραφήσουμε και να επεξεργαστούμε μουσική έως το τελικό στάδιο της κυκλοφορίας. Ανεξάρτητα του είδους της μουσικής έχουμε πλέον τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τις δημιουργίες μας με έναν πλήρη τρόπο. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι το κόστος για ένα επαγγελματικό στούντιο ηχογράφησης στις μέρες μας ακόμα είναι υψηλό, δεδομένου ότι οι σταθερές ποιότητας των ηχογραφήσεων δεν μπορούν να προσεγγιστούν εύκολα από ένα μέσο οικιακό σύστημα.

Η μουσική τεχνολογία αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο δουλειάς και μελέτης. Όπως όλα όμως τα εργαλεία, χρειάζεται γνώση και προσοχή ώστε να αποδώσουμε τα μέγιστα χρησιμοποιώντας το. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις στις οποίες ασχολούμαστε και καταναλώνουμε πολύ χρόνο, κυρίως στο εργαλείο και όχι στη δουλειά για το οποίο προορίζεται. Η ενασχόληση με τη μουσική απαιτεί κατ’ αρχήν εξάσκηση και ανάπτυξη της ακοής μας και δευτερευόντως την οπτική μας ικανότητα. Η δυνατότητα χρήσης Η/Υ έρχεται τελευταία και είναι αυτή η οποία δίνει την τελική ώθηση στην δημιουργικότητα και εκφραστικότητά μας. Η σωστή διαχείριση λοιπόν του χρόνου και της ενέργειάς μας, είναι αυτή η οποία θα μας οδηγήσει σε ποιοτικότερα και σπουδαιότερα αποτελέσματα. Η μουσική είναι έκφραση και παιδεία σε προσωπικό επίπεδο και είτε ως μαθητές είτε ως επαγγελματίες του χώρου, αξίζει να της δίνουμε τη σωστή θέση στη ζωή μας. Ο ισορροπημένος συνδυασμός παραδοσιακών μεθόδων δουλειάς και μοντέρνας άποψης και τεχνικής, δίνει αποτελέσματα ουσιώδη τα οποία μένουν στο χρόνο.

* Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΓΡΑΜΜΗ” του Γαλατσίου το Δεκέμβριο του 2016.