ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε το πρώτο μουσικό όργανο του ανθρώπου!

ΤΕΧΝΙΚΗ

Το θεμέλιο που θα στηρίξουμε την τραγουδιστική έκφρασή μας

ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ

Ενασχόληση με ποικίλο ρεπερτόριο σημαίνει ποικίλα ερεθίσματα

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Η φωνή σαν αυτοσχεδιαστικό εργαλείο και σαν μέσο σύνθεσης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Χρήση των τεχνικών ηχοληψίας και μουσικής τεχνολογίας

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ

Το τμήμα απευθύνεται κυρίως σε ενήλικες οι οποίοι μπορεί να έχουν μια μικρή εμπειρία στη μουσική ή να είναι αρχάριοι. Η διάρθρωση του μαθήματος σε αυτή την περίπτωση διαμορφώνεται στις ανάγκες του εκάστοτε σπουδαστή. Παράγοντες όπως ο χρόνος μελέτης, το κυμαινόμενο πρόγραμμα εργασίας κ.α επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική οδό που θα ακολουθηθεί.

Στόχοι τμήματος:

  • Συνοδεία τραγουδιών με συγχορδίες
  • Αναπαραγωγή γνωστών μελωδιών
  • Βασικός αυτοσχεδιασμός

Η διάρκεια του μαθήματος είναι 45 λεπτά, μία φορά την εβδομάδα.

Το συγκεκριμένο τμήμα δεν έχει υποχρέωση ετήσιων εξετάσεων και η συμμετοχή στις εκδηλώσεις της σχολής είναι προαιρετική.