ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

and groups
Παιδιά

Παιδιά

Τα παιδιά συνδυάζονται και φτιάχνουν την πρώτη μουσική ομάδα με την οποία παίζουν μαζί μουσική!

Register now
Μουσικά Σύνολα

Μουσικά Σύνολα

Αποτελέι μάθημα πλέον του οργάνου. Εδώ μαθαίνουμε να παίζουμε σε συγκρότημα!

Register now
Εργαστήρια

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια είναι ομαδικά μαθήματα στα οποία ο σπουδαστής θα ασχοληθεί με ένα αντικείμενο το οποίο ενισχύει άμεσα ή έμμεσα το μάθημα όπως ηχοργράφηση, θεωρία κ.α.

Register now