/* ]]> */ //]]>

Το main πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τα επίπεδα που καθορίζονται από το London College Of Music. Αφορά τα Steps, Grades και Diplomas όπως αυτά καθορίζονται από την εκπαιδευτική δομή το LCM. Είναι το επόμενο βήμα του Junior επιπέδου.