Τμήματα

Παρακάτω αναφέρονται επιγραμματικά τα διδασκόμενα αντικείμενα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

Μοντέρνο

- Κιθάρα Ηλεκτρική, Ακουστική

- Μπάσο

- Τύμπανα, κρουστά

- Τραγούδι

- Μουσική Τεχνολογία για Μουσικούς

- Dj & Edm Music Production

- Πιάνο, Πλήκτρα

- Μουσικά Σύνολα (Rock, Latin, Jazz, Vocals)

- Μοντέρνα θεωρητικά

- Μπουζούκι

- Πνευστά

- Ukulele

- Λύρα κρητική

 

Κλασσικό

-Κιθαρα

-Πιάνο

-Κλασσικά θεωρητικά

-Προετοιμασία για εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδων του Πανεπιστημίου

- Πνευστά

- Έγχορδα

- Μουσική για παιδιά προσχολικής ηλικίας - Μουσικοκινητική