Εργαστήρια

Στόχος των μαθημάτων αυτών είναι η πολύπλευρη γνώση πέρα από αυτό καθ’ εαυτό το μάθημα. Είναι ομαδικά μαθήματα και παρέχονται η πλειονότητά τους χωρίς έξτρα οικονομική επιβάρρυνση.

Το ενδεχομένως πιο σημαντικό εργαστήριο είναι αυτό στο οποίο ο σπουδαστής μαθαίνει τις τεχνικές ηχογράφησης της φωνής ή του οργάνου του. Εδώ παίρνει πληροφόρηση ικανή να του επιτρέψει να ηχογραφήσει μόνος του στο σπίτι ή σε κάποιο στούντιο ηχογράφησης και να γνωρίζει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Ένα επίσης απαραίτητο εργαλείο είναι η θεωρία και το ear training, τα οποία αποτελουν τη βάση κατανόησης όσων συζητιούνται στα ατομικά των οργάνων και της φωνητικής.

Στοιχεία μουσικής τεχνολογίας δύναται να διδαχθούν υπό τη μορφή εργαστηρίου σε συγκεκριμένους τομείς σπουδών (πχ. metal drumming)